Kinderarbeid

Fairtrade zet zich in om kinderarbeid te bestrijden en te voorkomen. Fairtrade coöperaties en plantages moeten zich aan de Fairtrade standaarden over kinderarbeid houden.

Kinderarbeid

Deze zijn gebaseerd op de conventies van de ILO en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dat betekent dat kinderen onder de 15 niet mogen werken. Kinderen ouder dan 15 mogen werk doen dat bij hun leeftijd past, maar alleen als het in veilige omstandigheden gebeurt en hun scholing of ontwikkeling niet in gevaar brengt.

Werken is niet altijd kinderarbeid. Kinderen mogen hun ouders na schooltijd of in de vakantie helpen. Fairtrade heeft hierbij een aantal strikte voorwaarden gedefinieerd:

  • Het werk moet na schooltijd of tijdens de vakantie plaatsvinden
  • Het werk en de werktijden moeten passen bij de leeftijd van de kinderen
  • De kinderen mogen geen gevaarlijk werk verrichten
  • Het werk moet begeleid worden door een familielid

Fairtrade International onderscheidt net als de ILO drie categorieën kinderarbeid.

  • Ergste vormen van kinderarbeid zoals slavernij, seksuele uitbuiting en hetgebruik van kinderen in onwettige activiteiten
  • Gevaarlijk werk
  • Werk dat wordt uitgevoerd onder de wettelijk vastgestelde minimumleeftijd

De boerenorganisaties en plantages die zich bij Fairtrade hebben aangesloten worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs. Het betreft hier aangekondigde en onaangekondigde inspecties. Wanneer kinderarbeid wordt aangetroffen onderneemt Fairtrade onmiddellijk actie. We halen het kind uit de arbeidssituatie en zorgen dat het weer naar school kan. We helpen verder mee met het zoeken naar een structurele oplossing, zodat het betreffende kind niet ergens anders aan het werk gaat en het werk niet overgenomen wordt door een ander kind.

Uiteraard willen we niet alleen op kinderarbeid reageren, maar het ook actief voorkomen. We werken hiervoor nauw samen met organisaties die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Een van de projecten gericht op het voorkomen en bestrijden van kinderarbeid is It takes a village to protect a child.

It takes a village to protect a child

Het project It takes a village to protect a child ondersteunt drie cacaocoöperaties in Ivoorkust om hun eigen aanpak te ontwikkelen om kinderarbeid structureel te bestrijden en te voorkomen. De coöperaties onderzoeken waar het risico op kinderarbeid het grootst is in hun gemeenschap en ondernemen acties om deze risico’s weg te nemen. Daarnaast is er veel aandacht voor verbetering van toegang tot onderwijs en de bewustwording omtrent kinderarbeid. Kinderen en jongeren worden in dit proces een belangrijke rol toebedeeld. Belangrijk is dat hun stem gehoord wordt en ze meedenken hoe het risico op kinderarbeid verkleind kan worden. Hiermee kunnen ze zichzelf en hun gemeenschap in staat stellen om armoede te bestrijden, hun positie te versterken en meer controle te krijgen over hun leven. 
Het project It takes a village to protect a child wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Bekijk dan eens onderstaande websites:

Informatie over kinderarbeid van Fairtrade International

UN Convention on the Rights of the Child

ILO Conventies Kinderarbeid

Fairtrade interviewt kinderen om inzicht te krijgen in gevaren van kinderarbeid