Klimaatneutrale koffie

Illustration

Klimaatverandering treft kleine boeren hard

Fair is het bepaald niet. De armste landen hebben het minst bijgedragen aan de bovenmatige uitstoot van broeikasgassen, maar ondervinden van klimaatverandering wel de meeste problemen. Vooral kleine boeren worden hard getroffen. Zij zijn voor hun bestaan direct afhankelijk van de opbrengst van hun land. Hun oogsten worden aangetast door droogte, vorst of extreme regenval, maar ook door subtiele verschuivingen tussen de seizoenen. Zij zijn financieel niet in staat om zich te weren tegen de gevolgen.

Wat doet Fairtrade

Fairtrade ondersteunt boeren in ontwikkelingslanden bij hun kostwinning en duurzame ontwikkeling. Versterking van hun weerbaarheid tegen klimaatverandering maakt daar inmiddels expliciet deel van uit. Fairtrade geeft steun op een aantal manieren.

Fairtrade handelscriteria

De boerenorganisatie ontvangt tenminste een gegarandeerde minimumprijs, die de kosten van duurzame productie dekt. Op de prijs komt altijd een Fairtrade premie. De boerenorganisatie kan die investeren in projecten naar eigen keuze. Bijvoorbeeld in productiviteits- en kwaliteitsverbetering, bedrijfsontwikkeling of sociale gemeenschapsprojecten.

Fairtrade milieucriteria

Er gelden strikte regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en voor een verantwoorde omgang met bodem, water, afval, lucht en biodiversiteit. Ook wordt de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen.

Programma klimaatverandering

Specifiek programma voor adaptatie en mitigatie bestaande uit:

  • trainingen die boeren informatie geven en bewust maken van het probleem

  • projecten met een regiofocus of van productspecifieke aard

Fairtrade Carbon Partnership

Het Fairtrade Carbon Partnership programma is opgezet door Stichting Max Havelaar (Fairtrade) en ICCO. Doel is om kleine boeren en hun families economisch sterker te maken, ontbossing tegen te gaan en de boeren te ondersteunen bij de impact van klimaatverandering. Inzet is een eerlijker omgang met het klimaatprobleem.

De eerste Fairtrade Carbon Partnership (FCP) richt zich op koffie. De koffiebrander berekent de totale CO2-uitstoot in zijn Fairtrade-keten. De CO2-voetafdruk van de hele koffieketen, van teelt tot distributie, is dan in kaart gebracht. Vervolgens reduceert hij zijn eigen aandeel. Wat vervolgens in de keten nog aan uitstoot overblijft, compenseert hij met eerlijke emissierechten die zijn gegenereerd door de Fairtrade koffieboeren zelf.

Hoe werkt dat?

Word partner

Als organisatie word je partner in het Fairtrade Carbon Partnership door klimaatneutrale Fairtrade koffie te schenken en de CO2-uitstoot van je organisatie te compenseren met eerlijke emissierechten. Eerst verkleinde je natuurlijk je CO2-voetafdruk met besparende maatregelen.

1. Schenk klimaatneutrale Fairtrade koffie

Neem hiervoor contact op met onderstaande koffiebrander(s)

2. Compenseer CO2-uitstoot van jouw organisatie met eerlijke emissierechten

Bereken hiervoor de CO2-voetafdruk van jouw organisatie, reduceer de CO2-uitstoot en compenseer het restant met eerlijke emissierechten.

Heeft jouw organisatie haar CO2-voetafdruk nog niet berekend of wil je reductie-advies?Laat je gegevens hier achter of neem direct contact op met FairClimateFund via info@fairclimatefund.nl of 030-2348210

Partners