Koffie-Bos programma

Illustratie

Het programma heeft drie onderdelen

De snelle ontbossing heeft een rechtstreeks verband met armoede. De lokale bevolking moet nu eenmaal in haar dagelijks onderhoud voorzien. 46% van de kap is toe te schrijven aan de dagelijkse energiebehoefte. Vrouwen maken houtvuren om te koken, op traditionele wijze boven drie stenen. Tweede oorzaak is de behoefte aan nieuw bouwland. Die zorgt voor zelfs 50% van de ontbossing. Mensen blijven het landbouwareaal uitbreiden om meer voedsel en koffie te kunnen telen. De boerenfamilies zijn voor zo’n 75% van hun inkomen afhankelijk van koffie.

Het Koffie-Bos Programma in de FCP reikt alternatieven aan, onder regie van ICCO. Die alternatieven zijn erop gericht om inkomen en leefomstandigheden van de boeren te verbeteren zonder schade toe te brengen aan de natuurlijke omgeving. 30.000 koffieboeren en hun families doen mee, verenigd in lokale coöperaties.

Oven
Shovel
Tree

Introductie van houtbesparende oventjes

Met efficiënte kooktoestellen is tot 50% minder hout nodig. Het koken wordt bovendien schoner, doordat er tot wel 80% minder rookontwikkeling is in huis. Dat betekent gezondheidswinst voor degenen dicht bij het vuur, vooral vrouwen en kinderen. Het halen van hout is ook een vrouwentaak. Het moet van steeds verder weg komen. Haar werk wordt lichter door de oventjes en ze bespaart tijd.

Participatief bosmanagement

Een combinatie van maatregelen geeft boeren een hoger inkomen. Landbouw blijft beperkt tot gebieden die daarvoor worden aangewezen. De boeren krijgen training in goede landbouwpraktijken, waardoor de koffiestruiken meer gaan opleveren. Er is dan minder grond nodig. Optimale omgang met de koffiebonen na de pluk zorgt voor kwaliteitsverbetering. Waar schaduwbomen al zijn verdwenen, vindt heraanplanting plaats. Voor de energiebehoefte wordt productiebos aangeplant. Ook worden nieuwe bosgerelateerde waardeketens opgezet, zoals rond honing en specerijen.

Bosbescherming

Systematische monitoring vanuit lokale bewonersgroepen beschermt het overgebleven oerbos.

Carbon certificatie van de projecten.

Bij alle drie projecten wordt gemeten welk verschil de ingrepen maken voor het CO2-gehalte in de lucht. Nieuwe boomaanplant neemt CO2 uit de lucht op. Het voorkomen van kap bespaart juist uitstoot. Elke ton CO2 minder in de lucht, vergeleken met de uitgangssituatie, is goed voor 1 emissierecht. Een carbon standaard organisatie certificeert de projecten. Als de uitvoering van de projecten correct verloopt, komt de toegekende hoeveelheid emissierechten beschikbaar voor de boeren.

Met de inkomsten uit emissierechten kan de boerenorganisatie leningen voor de projecten terugbetalen en het inkomen van haar leden aanvullen.

FairClimateFund, een sociale onderneming opgericht door ICCO, is in dit Fairtrade Carbon Partnership verantwoordelijk voor de financiering van het Koffiebosprogramma in Ethiopië en de verkoop van de eerlijke emissierechten.