Minimumprijs en Premie

Boerenorganisaties en plantages die Fairtrade gecertificeerd zijn krijgen altijd tenminste de Fairtrade minimumprijs voor hun product. Daar bovenop ontvangen ze de Fairtrade premie.

Minimumprijsenpremie

De minimumprijs is via onderzoek en consultatie zo vastgesteld dat de kosten van duurzame productie worden gedekt. Is de marktprijs hoger, dan volgt de minimumprijs gewoon de markt. Maar zakt de marktprijs door de bodem, dan wordt de minimumprijs van kracht. Zo biedt Fairtrade boeren en arbeiders een vangnet in tijden van nood en zekerheid en vertrouwen in betere tijden. 

De Fairtrade minimumprijs wordt betaald aan boerenorganisaties, niet aan de individuele boeren. Als de organisatie al zijn rekeningen heeft voldaan, blijven de netto-inkomsten over. Meestal zal alles uitbetaald worden aan de leden, maar die kunnen er ook voor kiezen om een deel collectief te investeren.

Ook de premie wordt betaald aan de coöperatie en is bedoeld voor ontwikkeling van de coöperatie en de gemeenschap. De boeren besluiten democratisch hoe de premie wordt besteed. Zij investeren bijvoorbeeld in teeltverbetering, bedrijfsontwikkeling, milieuprojecten of sociale projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. 

Op Fairtrade plantages beslist het Fairtrade Premium Committee, dat bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de arbeiders als het management over de besteding van de premie.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Bekijk dan eens onderstaande websites:

De minimumprijs wordt regelmatig herzien, zie hier een overzicht van de meest recente prijzen

De minimumprijs biedt een vangnet in tijden van lage prijzen, zo blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling van de wereldmarktprijs voor koffie

Voorbeelden van premieprojecten

Manduvira in Paraguay Realizes its Dream

Thee Sri Lanka

The Guardian over de premie in Kenia