Samen op weg naar de duurzaamste banaan

 u2a4586


Fairtrade is blij met de berichten van PLUS en Agrofair op Wereld Bananendag, 17 april jongstleden. Belangrijke partners geven aan de lat hoger te willen leggen in hun eigen keten en zo ook voor de sector en nemen daarbij Fairtrade certificering als uitgangspunt. Fairtrade certificering is een belangrijke component in de route richting de duurzaamste banaan, zo werd ook bevestigd door onderzoek van True Price.

Fairtrade streeft ernaar dat gecertificeerde boeren en arbeiders in staat zijn een leefbaar inkomen respectievelijk loon te verdienen. Een absolute voorwaarde om hiertoe te komen is het betalen van fatsoenlijke inkoopprijzen. Dit is een ambitieuze missie die om structurele verandering en om samenwerking met diverse stakeholders vraagt. Fairtrade werkt daarom aan leefbaar loon benchmarks in de Global Living Wage Coalition.

In de zomer van 2019 hopen we dat de leefbaar loon benchmarks voor belangrijke bananengebieden in Ecuador en Colombia definitief zijn. Daarna zal Fairtrade samen met partners het loongat berekenen om vervolgens gezamenlijk stappen te kunnen zetten richting een leefbaar inkomen voor de boeren en een leefbaar loon voor de arbeiders.

De steun van het bedrijfsleven is essentieel voor het bereiken van leefbaar loon/inkomen dan wel een volledig duurzame banaan. Door samen te werken met coöperaties, retailers en traders kan Fairtrade concrete stappen zetten die het leven van boeren en arbeiders positief zal veranderen.