Partners

Stichting Max Havelaar werkt op veel vlakken samen met verschillende organisaties.

Strategische partners

De Nationale Postcode Loterij werft fondsen voor organisaties die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. De Nationale Postcode Loterij steunt de campagne Fairbezig, een samenwerking tussen de organisaties Fair Trade Original, Wereldwinkels en Max Havelaar met als doel de doorbraak van eerlijke handel in Nederland te realiseren.

Wereldwijd geeft ICCO steun aan lokale organisaties en netwerken die zich inzetten voor toegang tot basisvoorzieningen, het op gang brengen van duurzame economische ontwikkelingen en het bevorderen van vrede en democratie. ICCO en Stichting Max Havelaar hebben een lange geschiedenis en werken al jaren samen op tal van inhoudelijke thema’s. Ook steunt ICCO een aantal campagnes zoals Fairtrade Week en de Fairtrade Gemeente Campagne.

OXfam Novib is een organisatie die zich inzet voor een rechtvaardige wereld. Oxfam Novib en Stichting Max Havelaar streven hetzelfde doel na, namelijk het bieden van gelijke kansen voor iedereen. Met dit doel voor ogen werken deze twee partijen geregeld samen om hun krachten te bundelen. In 2014 gaat een nieuw project van start waarin een nieuw platform wordt gecreëerd waar consumenten en boeren letterlijk worden samengebracht.

Supporting partners

Axender is partner van Stichting Max Havelaar voor de huis aan huis verspreiding van de Fairtrade Week folder. Het partnerschap biedt Max Havelaar de mogelijkheid om de achtergrond van Fairtrade en de aanbiedingen op Fairtrade producten offline én online onder de aandacht te brengen van miljoenen consumenten.

ASN Bank en Stichting Max Havelaar hebben in verleden op verschillende terreinen samengewerkt. In 2013 steunt de ASN Bank het 25 jarig jubileum van Stichting Max Havelaar. Sinds 2007 is Max Havelaar partner in het platform van de ASN Bank ‘Voor de wereld van morgen.

International Horizons ondersteunt Stichting Max Havelaar bij haar controle en certificatie taken. Dankzij de Eggsfiles software is de kwaliteit en effectiviteit van dit proces sterk verbeterd.

Q&A Research & Consultancy Q&A is de retailpartner voor kennis, onderzoek, advies en opleiding. Het onderzoeksbureau is de vaste sponsorpartner van Stichting Max Havelaar voor het jaarlijkse consumentenonderzoek.