Vruchtensap & fris

Voor kleine sinaasappelboeren is het moeilijk concurreren met grote ondernemingen die lagere productiekosten hebben en zich zoveel mogelijk beperken tot het gebruik van sinaasappels van eigen plantages. In 2010 waren er nog 11.000 kleine boeren in Brazilië, in 2015 waren dat er nog maar 6.100. Uit onderzoek blijkt dat kleine sinaasappelboeren die aangesloten zijn bij Fairtrade coöperaties wel overeind kunnen blijven. Samen hebben ze een betere onderhandelingspositie en een stabiele afzetmarkt met een gegarandeerde minimumprijs en een vaste ontwikkelingspremie. Daardoor is het inkomen van deze boeren gestegen. Ook is er een vermindering van pesticiden-gebruik geconstateerd. 

Uiteraard is er meer sap en frisdrank met het Fairtrade keurmerk in de winkel te vinden. Denk naast sinaasappelsap ook aan appelsap, multi vruchtensap, nectar, smoothies, siroop, diksap, cola en verschillende smaken ice tea.

Fairtrade Partners