Samenwerken

Samen sta je sterker dan alleen. Fairtrade wil de positie van kleinschalig werkende boeren helpen versterken. Krachtenbundeling is de eerste, onmisbare stap in dat proces. Fairtrade werkt daarom met organisaties, nooit met individuele boeren.

Samenwerken

Fairtrade koffie, cacao, suiker, katoen, sinaasappelsap en kruiden en specerijen worden exclusief betrokken bij boerenorganisaties. Voor de producten bananen, thee en bloemen werken we ook met Fairtrade gecertificeerde plantages.

Samenwerken heeft de volgende voordelen

  • Organisatievorming geeft boeren een betere onderhandelingspositie, ze kunnen niet meer tegen elkaar uitgespeeld worden.
  • Organisatievorming brengt schaalvergroting; boeren kunnen gezamenlijk landbouwmiddelen inkopen, transport organiseren en de export en verwerking samen regelen.
  • Coöperatieleden krijgen training over bijvoorbeeld vergroting van productie, kwaliteitsverbetering en milieu en wisselen best practices uit.
  • Boeren vormen de ruggengraat van het platteland en kunnen gezamenlijk invloed uitoefenen op de ontwikkeling van hun regio

Boerenorganisaties en plantages moeten aan een aantal spelregels voldoen. Op de plantages moeten de arbeiders zich verenigen in Fairtrade Premium Committees, waarin vertegenwoordigers van de arbeiders en het management samen beslissen hoe de Fairtrade premie besteed wordt. Daarnaast worden arbeiders gestimuleerd om lid te worden van een vakbond. Als dit niet kan, worden de rechten en belangen van de arbeiders zo goed mogelijk vertegenwoordigd in een Workers Committee op de plantage zelf.

De boerenorganisaties moeten transparant en democratisch zijn. De leden stemmen samen wie er in het organisatiebestuur komt. Deze leiders leggen verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering, waar alle boeren een stem hebben, al dan niet via gekozen vertegenwoordigers. Het bestuur is verplicht om goed te communiceren over beslissingen en beleid. Zo stimuleert Fairtrade actieve betrokkenheid van alle leden bij planning en besluitvorming.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Bekijk dan eens onderstaande websites:

Onderzoek van de Fairtrade Foundation naar de kracht van coöperaties

Artikel uit de Volkskrant: ‘De coöperatie krijgt wel geld los’

Statement van de directeur van de International Fund for Agricultural Development: Agricultural Cooperatives, Key to feeding the world

Rapport van Olivier de Schutter, UN special rapporteur on the right to food: Farmers must not be disempowered labourers on their own land