Boerin vrouwendag
Boer
Cacao,
Ivoorkust

Kathy Kouakou Yah Katerine


Het zou eigenlijk elke dag vrouwendag moeten zijn

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Wist jij dat 60%-80% van het voedsel wereldwijd wordt geproduceerd door vrouwen? Toch bezitten in de Ivoorkust bijvoorbeeld slechts 25% vrouwen van de kleine boeren en werknemers land. Het percentage vrouwen wat in de cacao werkt is hoog: 68%. Hun werk wordt echter niet erkend noch beloond. Vrouwen hebben in tegenstelling tot mannen minder toegang tot land, informatie, krediet en technische assistentie, waardoor er een ‘gender gap’ ontstaat. Wel is de rol van vrouwen de afgelopen tijd toegenomen, ze vormen volgens huidige schattingen ongeveer 43% van de agrarische beroepsbevolking in ontwikkelingslanden.

Gender gap

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft echter een grote barrière voor ontwikkeling. Fairtrade wil daarom vrouwen versterken op persoonlijk, sociaal en financieel gebied. Het trainen van vrouwen in leiderschap (via Women’s School of Leadership) door Fairtrade Afrika is hier een voorbeeld van.

De deelnemers fungeren als rolmodel en delen hun opgedane kennis in hun gemeenschappen en coöperaties. Het programma behandeld onderwerpen als vrouwenrechten, Fairtrade standaarden, ontwikkeling van zelfvertrouwen en veerkracht, samenwerken, en onderhandelen. Door dit programma hebben de deelnemers toegang tot land gekregen en er zijn spaargroepen opgericht om inkomen te versterken op lange termijn. Daarnaast zijn er Vrouwen Comités opgericht binnen de coöperaties.

Kathy Kouakou Yah Katerine

Kathy (37), een cacaoproducente uit de Ivoorkust doet ook mee aan de Women’s School of Leadership. Zij is de dochter van een producent en is moeder van een zoontje. Kathy verbouwt momenteel 1.5 hectare grond. Haar plantage is haar bron van inkomsten waarbij zij voornamelijk afhankelijk is van de productie van cacao.

Kathy vindt de School of Leadership een goed initiatief. Volgens haar is lange tijd de rol van vrouwen in de samenleving geminimaliseerd. ‘Men dacht dat mannen alle dingen konden doen en dat vrouwen thuis moesten blijven. Nu begrijpen we dat vrouwen een rol spelen en dat zij een plaats hebben in de samenleving. Vrouwen kunnen op dezelfde manier dingen doen als mannen’.

Volgens Kathy is het daarom noodzakelijk om alle vaardigheden aan de vrouwen te geven door de vrouwen op schoolniveau te trainen. Hierdoor kunnen vrouwen deze rol op zich nemen in de samenleving en mogelijk de maatschappij vooruit helpen.

Kathy is heel dankbaar dat Fairtrade Afrika lang is gekomen om de vrouwen deze trainingen te geven. Zij vindt de training heel waardevol. Het geeft vrouwen een kans om zeer actief te zijn in de samenleving. Kathy vraagt iedereen dan ook om aan te sluiten bij de strijd van Fairtrade tegen de ongelijkheid van mannen en vrouwen. Op die manier kunnen er, naast Kathy, nog veel meer vrouwen deelnemen aan de Women’s School of Leadership.