Wat is klimaatneutrale koffie?

Kn coffee bag

68%
Koffieboer teelt en oogst

 

%
Coöperatie verwerkt

8%
Importeur transporteert

68%
Koffiebrander brandt en verpakt

68%
Koffiebrander distribueert

68%
Retail

Koffie telen, verwerken, transporteren en branden kost energie. Hierbij komt CO2 vrij. Reducerende maatregelen kunnen de uitstoot beperken. Compensatie betekent dat men het recht koopt op CO2 reducties die elders zijn gerealiseerd. ‘Klimaatneutrale koffie’ betekent dat via reductie en/of compensatie van emissies de klimaateffecten in de koffieketen tot nul zijn teruggebracht.

De koffiebranders die partner zijn in dit programma, hebben voor hun Fairtrade koffie de CO2-uitstoot in de gehele keten berekend tot en met hun distributie. Vervolgens brachten zij hun eigen uitstoot terug, zover als haalbaar was. De resterende ketenuitstoot compenseerden zij met emissierechten.

In deze berekeningen blijft het aandeel van de consument dus buiten beschouwing. Toch gaat geen enkele ketenactiviteit met zoveel CO2-uitstoot gepaard als juist de laatste: koffiezetten. De koffiedrinker zorgt in zijn eentje per kilo gebrande koffie voor bijna net zoveel uitstoot als de andere ketenpartijen samen. Niemand wil uiteraard zijn lekkere kop Fairtrade koffie opgeven. Maar het loont de moeite te kijken of je bij het zetten ervan energie kunt besparen.